Općinsko vijeće Općine Bogdanovci saziv 2021.

  1. Marijan Gelo
  2. Anamarija Savić Bajac, predsjednica Općinskog vijeća Općine Bogdanovci
  3. Zvonko Kostelnik, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Bogdanovci
  4. Tin Ivić
  5. Mirko Hardi
  6. Mario Pavlović
  7. Zvonimir Mudri
  8. Dalibor Katić
  9. Andrija Krizmanić, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Bogdanovci