Jedinstveni upravni odjel Općine Bogdanovci

Pročelnica

Tanja Grbanović, mag.iur.

tel: 032-576-904, 095/1576-904

e-mail: procelnik@opcina-bogdanovci.hr

Administrativni referent

Maja Župan

tel-fax: 032-576-903

e-mail: administrativni.referent@opcina-bogdanovci.hr

Komunalni redar

Marijan Marić

tel: 095-1576-128, 032/576-128

e-mail: redar@opcina-bogdanovci.hr

Komunalni djelatnici

Krešimir Paljušaj, Bogdanovci

Zlatko Zastavni, Petrovci

Franjo Duvnjak, Svinjarevci