Savjetovanje sa javnošću

Nacrt odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bogdanovci za 2023. godinu


PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2023.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Bogdanovci provodi javno savjetovanje za Izmjene i dopune Proračuna Općine Bogdanovci za 2023. godinu. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Prijedloga mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Bogdanovci, B.J.Jelačića 1, 32 000 Bogdanovci ili putem elektronske pošte: opcina-bogdanovci@vu.t-com.hr. , najkasnije do 19.12.2023. godine.


Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Bogdanovci za 2024. godinu

Poštovani, pozivamo Vas na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Bogdanovci za 2024. godinu. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju. Savjetovanje je u trajanju do 13.12.2023.


Prijedlog Proračuna Općine Bogdanovci za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Bogdanovci provodi javno savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Bogdanovci za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u vezi navedenog Prijedloga mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Bogdanovci, B.J.Jelačića 1, 32 000 Bogdanovci ili putem elektronske pošte: opcina-bogdanovci@vu.t-com.hr. , najkasnije do 13.12.2022. godine.


Savjetovanje s javnošću- Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenje proračuna Općine Bogdanovci za 2023. godinu


Savjetovanje s javnošću - Prijedlog Ugovora o koncesiji u postupku davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bogdanovci - ponovljeni postupak


Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa javnošću za 2023. godinu