Pristup informacijama

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu


Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu


Pravo na pristup informacijama

Obrasci za predaju zahtjeva za pristup informacijama Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupa


Odluka o određivanju službenika za informiranje


Pristup informacijama

Općina Bogdanovci javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i d


Pravilnik o pristupu informacijama