Savjetovanje s javnošću - Prijedlog Ugovora o koncesiji u postupku davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bogdanovci - ponovljeni postupak

Dokumenti: