ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA

Stipendije redovitim studentima s prebivalištem na području Općine Bogdanovci dodjeljuju se s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje dijela troškova studiranja.

Članak 2. Stipendije redovitim studentima s prebivalištem na području Općine Bogdanovci dodjeljuju se s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje dijela troškova studiranja. Članak 3. Pravo ostvarivanja stipendije imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima : - da su državljani RH s prebivalištem na području Općine Bogdanovci - da su redoviti studenti - da su upisali 2 i više godine studija - da nisu stariji od 27 godina - da studiraju u RH Članak 4. Stipendije se ostvaruju putem podnijetih zamolbi, uz predočenje dokumenata o udovoljavanju uvjeta definiranih čl.3 ove Odluke. Članak 5. Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2012/2013., u iznosu od 1.000,00 kn po studentu, jednokratno. Članak 6. Novčana sredstva osiguravaju se u proračunu Općine Bogdanovci. Članak 7. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01. do 01.10. 2013. godine. Načelnik općine Marijan Gelo dr.vet.med.