Javni natječaj za financiranje projekata/programa za opće dobro koje provode udruge s područja Općine Bogdanovci za 2021. godinu

Općinski načelnik Općine Bogdanovci objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata/programa za opće dobro koje provode udruge s područja Općine Bogdanovci za 2021. godinu.

Potpora se dodjeljuje udrugama koje su registrirane i imaju sjedište na području Općine Bogdanovci i to u sljedećim kategorijama:

- sportskim, vezano uz sve vidove sporta (nogometa, rukometa, odbojka, streljaštva, šah idr.)

- kulturnim, vezanim uz sve vidove kulturne djelatnosti (njegovanje povijesne baštine, pjevanja, plesa, slikarstva, izrade raznih rukotvorina i dr.)

- ostalo, vezano uz brigu za djecu i mlade, braniteljsku populaciju, promicanje ljudskih prava, zaštita poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i lovstva, zaštite okoliša i prirode idr.)

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 453.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojeidnom projektu je 200,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekta je do 19.03.2021. godine.

Dokumenti: