Povijest

Općina Bogdanovci

Graniči sa šest jedinica lokalne samouprave: na jugu i jugo-zapadu sa Općinom Stari Jankovci, na zapadu sa Općinom Nuštar, na sjeveru sa Općinom Trpinja i Gradom Vukovarom, na istoku sa općinama Negoslavci i Tompojevci. Općina Bogdanovci površine je 51,7 km2, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine imala je 1.960 stanovnika, koji su živjeli u statistički promatrano tri naselja: Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci. Općina Bogdanovci zauzima 2,1% površine Županije, a stanovništvo Općine sudjeluje s 1,2% u broju stanovnika Županije. Prema popisu stanovništva 2011. godine u općini Bogdanovci živi 1.960 stanovnika, a u samom općinskom središtu Bogdanovcima 710 stanovnika. Ako promatramo ukupan broj stanovnika na prostoru današnje općine (3 naselja) od 1948. godine do 2001. godine možemo konstatirati tendenciju rasta broja stanovnika do 1971. godine, a zatim stalnog opadanja broja stanovnika sve do danas. Naravno najveći pad broja stanovnika prisutan je u vremenskom razdoblju od 1991. do 2011. godine, uzrokovan ratnim događanjima. U tom se razdoblju stanovništvo s predratnih 3.167 stanovnika (100%) smanjilo na današnjih 1.960 stanovnika (62%), tj. općina je izgubila 25% svoje predratne populacije. Danas su procesi obnove i povratka još u tijeku, te se ne može govoriti o konačnom broju stanovnika na ovom području. Iako broj stanovništva iz godine u godinu opada, uz gospodarsako jačanje i odgovarajuću strategiju razvoja ipak se očekuje povećanje broja stanovništva u budućnosti. Naselja Petrovci prema popisu stanovništva iz 2011. ukupno stanovnika ima 864. U naselju Svinjarevci ukupno stanovnika ima 386. Nažalost tendencija mortaliteta je sve veća, a natalitet je u negativnom prirastu. Nadamo se uz napredak gospodarstva naše Republike Hrvatske te ujedno i naše županije Vukovarsko-srijemske vjerujemo da će velikim projektom Slavonije osjetit se pozitivna budućnost i na našoj Općini Bogdanovci.