Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bogdanovci


Obavijest o proglašenju prirodne nepogode

Poštovani mještani, Temeljem Odluke Župana o proglašenju prirodne nepogode za područje Vukovarsko-srijemske županije od 21. srpnja 2023. (KLASA: 920-09/23-01/07,URBROJ:2196-07-23-2), pozivaju se mještani da prijave materijalnu štetu na poljoprivredi, građevinama i infrastrukturi, nastalih kao posljedica prirodne nepogode – olujnog i orkanskog vjetra u Općini Bogdanovci. Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda oštećenici u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijavljuju nastalu štetu na imovini nadležnom općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Bogdanovci. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – OBRAZAC PN uz koji je potrebno priložiti: - Vlastoručno potpisanu Izjavu o osiguranju - Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrazac iz sustava Agronet (Zahtjev za potporu za 2022. godinu) - Osobnu iskaznicu - Preslika žiro-račun Pozivamo građane da prijave nastalu štetu podnošenjem propisanog obrasca PN i izjave do 31.07.2023. na adresu Općine Bogdanovci, B.J.Jelačića 1, 32000 Bogdanovci.


Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zbog izbijanja afričke svinjska kuga


Odluka o dodjeli prigodnih nagrada srednjoškolcima i osnovnoškolcima 2022.-2023.


Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Bogdanovci


Cjenik dimnjačarskih usluga na području Općine Bogdanovci


Ponovljeni Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bogdanovci