Prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Bogdanovci za 2022. godinu

Poštovani, pozivamo Vas na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Bogdanovci za 2022. godinu. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju. Savjetovanje je u trajanju do 24.09.2023.


1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu


29. Sjednica Općinskog vijeća Općine Bogdanovci


Rješenja o imenovanju predsjednika Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bogdanovci


Obavijest

Obavijest

Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja - VMO 2023.


DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA

DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA