Kontakt

Općina Bogdanovci

Bana J. Jelačića 1

32000 Bogdanovci


Načelnik

Marko Barun, bacc.admin.publ.

tel: 032/576-006

e-mail: nacelnik@opcina-bogdanovci.hr

Načelnik Općine Bogdanovci Marko Barun

Zamjenik načelnika iz reda rusinske nacionalne manjine

Jaroslav Međeši

tel: 032/576-128, 099-214-3351

e-mail: zamjenik.nac.manjine@opcina-bogdanovci.hr

Načelnik Općine Bogdanovci Marko Barun

Pročelnica

Tanja Grbanović Vidović, mag.iur.

tel: 032-576-904, 095/1576-904

e-mail: procelnik@opcina-bogdanovci.hr

Načelnik Općine Bogdanovci Marko Barun

Administrativni referent

Maja Župan

tel-fax: 032-576-903

e-mail: administrativni.referent@opcina-bogdanovci.hr

Načelnik Općine Bogdanovci Marko Barun

Referent za računovodstvene poslove

Andrea Dikonić mag.oec.

tel-fax: 032/576-128

Načelnik Općine Bogdanovci Marko Barun

Komunalni redar

Marijan Marić

tel: 095-1576-128, 032/576-128

e-mail: redar@opcina-bogdanovci.hr

Načelnik Općine Bogdanovci Marko Barun