Strategija razvoja

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLS je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata, koje izvršno tijelo JLS, u suradnji s nadležnim regionalnim odnosno lokalnim koordinatorom, izrađuje i javno objavljuje. Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLS se izrađuje za razdoblje u trajanju od 1. siječnja do 30. lipnja.


Strategija razvoja