Pristupačnost mrežnih stranica

Općenito

Općina Bogdanovci kao jedinica lokalne samouprave nastoji osigurati mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu opcina-bogdanovci.hr.

Općina Bogdanovci osigurava da je njena mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri prilagođena osobama s invaliditetom kako ne bi imali nikakve prepreke u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju mrežne stranice Općina Bogdanovci (opcina-bogdanovci.hr).

Pristupačnost na mrežnoj stranici www.opcina-bogdanovci.hr dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta »UserWay – izbornik pristupačnosti«. Ovaj dodatak dodatno usklađuje mrežno mjesto www.opcina-bogdanovci.hr sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines) te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.opcina-bogdanovci.hr može se aktivirati na više načina:

 • Klikom na ikonu za pristupačnost koja se nalazi na unaprijed određenom mjestu u donjem lijevom kutu.
 • Pritiskom kombinacija na tipkovnici CTRL + U. Nakon pritiska na ikonu o pristupačnosti ili kombinacijom CTRL + U na tipkovnici pričekajte trenutak da se izbornik za prilagodbu pristupačnosti potpuno očita.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici www.opcina-bogdanovci.hr

Uz Izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni određeni kriteriji (WCAG 2.0):

Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.opcina-bogdanovci.hr može se aktivirati klikom na ikonu pristupačnosti koja se pojavljuje na unaprijed definiranom mjestu u donjem lijevom kutu mrežne stranice. Ikonu pristupačnosti moguće je premjestiti u jedan od šest drugih mogučih pozicija na mrežnoj stranici tako da korisnici mogu prilagoditi lokaciju ikone prema svojim potrebama. Ikonu je također moguće osim klikom otvoriti pomoću tipke TAB ili pritiskom kombinacija tipki na tipkovnici CTRL + U. Nakon pokretanja ikone pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita.

 • Kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće
 • Poveznice u većini slučajeva imaju opis lokacije na koju vode
 • Na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika
 • Glavni izbornik moguće je koristiti koristeći tipku TAB na tipkovnici
 • Stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice
 • Stranici se može promijeniti kontrast
 • Na stranici nema obrazaca ili skripti čije izvođenje je vremenski ograničeno
 • Stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima
 • Na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
 • Objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se može povećati i smanjiti posredstvom izbornika pristupačnosti te besplatnim ekstenzijama koje je moguće ugraditi u internet preglednike
 • Zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirat kroz Izbornik pristupačnosti
 • Tekstovi su u većini slučajeva poravnati lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica opcina-bogdanovci.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Mrežna stranica opcina-bogdanovci.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

 • Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama Prava na pristup informacijama, nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je o aktima koji se objavljuju radi prava na pristup informacijama (opći i drugi akti), javnosti rada predstavničkog tijela (pozivi i zapisnici sa sjednica), koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.
 • Pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
 • Iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu potpuno prilagođeni ili adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju.
 • Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
 • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.
 • Dio linkova se otvara u novom prozoru

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Bogdanovci nastavlja sa stalnim poboljšanjima dostupnosti svojim mrežnih stranica i usluga kako bi osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice. Unatoč našim naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.opcina-bogdanovci.hr učinimo dostpunima, neki se sadržaju možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posledica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja. U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice opcina-bogdanovci.hr nastojat će se podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice www.opcina-bogdanovci.hr ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na sljedeći način:

Telefon: 032/576 - 903

e-mail: opcina-bogdanovci@vu.t-com.hr

Općina Bogdanovci dužna je na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem:

Telefon: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

mrežnoj stranici: www.pristupinfo.hr

e-mail: ppi@pristupinfo.hr