Prostorni plan

II._IiD-PPUO_Bogdanovci-doneseni_plan2 II._IiD-PPUO_Bogdanovci-doneseni_plan2


4.3_pl_SVINJAREVCI 4.3_pl_SVINJAREVCI I IZD_gp_IZVAN_NAS_GROBLJA


Prostorni plan

Izvjepće Izvjepće o javnoj raspravi


ODLUKU KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BOGDANOVCI

ODLUKA ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNA STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ


ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PRICJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

ODLUKA ODLUKA