Civilna zaštita

PLAN održavanja nerazvrstanih prometnica i ostalih javnih površina na području Općine Bogdanovci u zimskim uvjetima (sezona 2023./2024.)

Dokumenti:


Naredba o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na području Općine Bogdanovci u 2023. godini

Dokumenti:


Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Bogdanovci za 2023. godinu

Dokumenti:


Financijski plan za protupožarnu sezonu u 2023. godini

Dokumenti:


Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

Dokumenti:


Plan aktivnog uključenja subjekata u 2023. godini

Dokumenti:


Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Bogdanovci u 2023. godini

Dokumenti: