Civilna zaštita

Financijski plan za protupožarnu sezonu u 2023. godini

Dokumenti:


Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

Dokumenti:


Plan aktivnog uključenja subjekata u 2023. godini

Dokumenti:


Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Bogdanovci u 2023. godini

Dokumenti:


Izvješće o obavljenim aktivnostima posebnih mjera zaštite od požara u 2022. godini

Dokumenti:


Odluka o imenovanju teklića za područje Općine Bogdanovci

Dokumenti:


Odluka o imenovanju Stožera Civilne Zaštite Općine Bogdanovci

Dokumenti: