Oglas - Vermilion Zagreb Exploration d.o.o. Zagreb


Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bogdanovci


JAVNI POZIV umirovljenicima s područja Općine Bogdanovci o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć (Božićnicu)

JAVNI POZIV umirovljenicima s područja Općine Bogdanovci o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć (Božićnicu)

ODLUKU o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima (Božićnice)

ODLUKU o isplati jednokratne novčane pomoći  umirovljenicima (Božićnice)

Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bogdanovci - ponovljeni postupak


34. Sjednica Općinskog vijeća Općine Bogdanovci


Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Bogdanovci za 2024. godinu

Poštovani, pozivamo Vas na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Bogdanovci za 2024. godinu. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju. Savjetovanje je u trajanju do 13.12.2023.